Voda, je transparentna tekućina kojaje osnova za sav živi svijet :  za rijeke, jezera, okeane i kišu na Zemlji.Voda ima presudnu ulogu u održavanju života, s obzirom na to da je osnovni sastojak svih organizama(čini čak 70%).

Iz hemije već znamo, da se molekule vode sastoje se od jednog atoma kisika i dva atoma vodika, spojenih kovalentnom vezom. Iako obično teče kao tekućina pod standardnim uslovima temperature i tlaka, voda se često javlja i u drugim agregatnim stanjima na Zemlji, kao što su led i vodena para.

Nedavno istraživanje sa Sveučilišta Columbia u New Yorku otkrilo je da jedna litra kupljene vode može sadržavati do 240.000 mikroskopskih plastičnih čestica, izazivajući zabrinutost zbog potencijalnih zdravstvenih posljedica.

 

 

Kada prićčamo o ekološkoj krizi,ona proizlazi iz raznih ljudskih aktivnosti, uključujući ribarstvo i odlaganje otpada, koje zajedno rezultiraju generiranjem milijuna tona plastike svake godine. Glavna briga u vezi s ovim pitanjem je mikroplastika, čije se čestice kreću od 1 mikrometra do 5 milimetara. Prema istraživaču Beizhanu Yanu sa Sveučilišta Columbia u Sjedinjenim Državama, mikroplastika može prenositi zagađivače i patogene organizme.

Još veću zabrinutost izaziva nanoplastika, čija je veličina manja od 1 mikrometra, jer može prodrijeti čak i  u crijevnu sluznicu, posteljicu i čak barijeru koja štiti mozak. Razvijena je inovativna metoda za identifikaciju i detekciju nanoplastike, koju je tim znanstvenika primjenio u istraživanju štetnih učinaka nanoplastike.

Analizirajući šest boca vode zapremine jednog litra, kupljenih u nepoznatom američkom supermarketu, istraživači su koristili laser za otkrivanje prosječno 240.000 plastičnih čestica po boci – što je čak 100 puta više od rezultata prethodnih istraživanja, što je iznenađujuće.

Unutar ovog broja čestica, otprilike 90 posto je identificirano kao nanoplastika, pri čemu je samo 10 posto od te nanoplastike moguće identificirati. Među identificiranom nanoplastikom nalazio se polietilen tereftalat (PET), isti materijal koji se koristi u proizvodnji samih boca.

 

 

Voda, transparentna i bezbojna tekućina, oblikuje rijeke, jezera, okeane i kišu na Zemlji te je ključni sastojak svih živih organizama. Kemijski, molekule vode sastoje se od jednog atoma kisika i dva atoma vodika, povezanih kovalentnom vezom. Iako je voda tekućina pod standardnim uvjetima temperature i tlaka, često se javlja i u čvrstom stanju, poput leda, te u plinovitom stanju kao vodena para.

Voda obuhvata čak 71% površine Zemlje i nezamjenjiva je za sve poznate oblike života. Na Zemlji, većina vode, 96,5%, nalazi se u morima i oceanima, dok 1,7% čini podzemne vode, te isto toliko lednici i vječni led na Antarktiku i Grenlandu. Ostatak se nalazi u ostalim većim vodenim tijelima i atmosferi, u obliku vodene pare, oblaka i atmosferskih padavina.

Samo 2,5% vode na Zemlji je slatkovodno, pri čemu je većina, 98,8%, zarobljena u ledu ili podzemnim vodama. Manje od 0,3% slatkovodnih resursa nalazi se u rijekama, jezerima i atmosferi, dok se još manji postotak, 0,003%, nalazi u biološkim oblicima i proizvodima ljudske djelatnosti.

Kao što već znamo,voda se na Zemlji neprestano kreće kroz ciklus isparavanja, transpiracije, kondenzacije, padavina i otjecanja, obično prema morima ili oceanima. Isparavanje i transpiracija doprinose padavinama nad kopnom. Pojam virtualne vode odnosi se na vodu koja se koristi pri izračunu proizvodnje roba i usluga. Čista voda za piće je nezamjenjiva za ljude i ostale žive organizme, iako ne pruža energiju ili organske hranjive tvari.

 

Preporučujemo