Većina ljudi odbacuje pokošenu travu kada se brine o svojim travnjacima, ne shvatajući njihov ogroman potencijal da pozitivno utiču na baštenski ekosistem. Međutim, ovi isjeci se mogu koristiti na različite načine za poboljšanje kvaliteta tla, promoviranje rasta biljaka i efikasnu kontrolu štetočina u vrtu. Hajde da istražimo kako da ih iskoristimo.

1. Organski malč Malčiranje sa pokošenom travom je jednostavan, ali vrlo efikasan način za suzbijanje korova, održavanje vlage u zemljištu i regulaciju temperature tla. Ova organska barijera efikasno sprečava klijanje semena korova i smanjuje isparavanje vode, čime se održava vlažnost zemljišta. Osim toga, kako se pokošena trava raspada, oslobađa se dušik i druge važne hranjive tvari, osiguravajući postupnu i kontinuiranu opskrbu vašim biljkama hranjivim tvarima.

2. Kompost od organskog đubriva je vrijedan resurs za vrtlare i odličan je način za obogaćivanje tla i promoviranje zdravog rasta biljaka. Recikliranjem organskih materijala kao što su ostaci hrane, otpad iz dvorišta i lišće, kompostiranje ne samo da smanjuje otpad, već i osigurava da je tlo bogato hranjivim tvarima. Ovo prirodno gnojivo poboljšava strukturu tla, povećava zadržavanje vlage i promoviše korisnu aktivnost mikroba. Dodavanje komposta u vrtne gredice ili biljke u saksiji može poboljšati zdravlje biljaka, povećati prinose i doprinijeti održivijim vrtlarskim praksama.

Dakle, umjesto da bacate svoj organski otpad, razmislite o kompostiranju kako biste stvorili hranjivo gnojivo za vaše biljke. Dodavanje pokošene trave na gomilu komposta odličan je način da poboljšate kvalitet vašeg komposta. Ove zemlje pružaju vrijedan izvor dušika i igraju ključnu ulogu u balansiranju komponenti bogatih ugljikom kao što su lišće i slama. Postizanje ove ravnoteže ključno je za održavanje uspješnog procesa kompostiranja i promoviranje razvoja korisnih mikroorganizama odgovornih za razgradnju organske tvari.

Kako bi se izbjegla prekomjerna vlaga i anaerobni uvjeti, pokošena trava mora biti temeljito pomiješana s drugim materijalima, a kompostna hrpa se mora redovno okretati kako bi se osigurala pravilna aeracija. Plodno tlo je treći aspekt koji treba uzeti u obzir. Kada se pokošena trava postavlja direktno na tlo, ima izuzetnu sposobnost da poboljša strukturu tla, posebno na pjeskovitim tipovima tla kojima nedostaju esencijalne hranjive tvari i vlaga.

Korišćenjem ove metode povećava se sadržaj organske materije u tlu, što poboljšava zadržavanje vode i hranljivih materija, što na kraju potiče snažan rast biljaka. Osim toga, unošenje organske tvari stimulira aktivnost glista i korisnih mikroorganizama, dodatno obogaćujući tlo. Tečno đubrivo je vrsta tečnog đubriva. Natapanjem svježe pokošene trave u vodi tokom dužeg vremenskog perioda, hranjive tvari iz trave ispuštaju se u tekućinu, stvarajući snažno tekuće gnojivo koje se često naziva “čaj od trave”.

Razrjeđivanje ove biljne infuzije čini je izvorom hranjivih tvari za vaše biljke, podstičući njihov snažan rast. Kontrola i upravljanje štetočinama i bolestima važan je aspekt poljoprivredne prakse. Iako pokošena trava nije univerzalno efikasna, može djelovati kao sredstvo odvraćanja od određenih vrtnih štetočina. Jedan primjer je korištenje malča od sitne trave oko biljaka, koji može efikasno spriječiti puževe da puze po lišću.

Preporučujemo