Demencija je bolest koja prvenstveno pogađa starije ljude i može biti veoma teška za njih i njihove najmilije. Neophodno je obratiti pažnju na prve simptome bolesti i što prije se obratiti liječniku.

Rani znakovi demencije mogu se otkriti kroz promjene u oralnom zdravlju, koje se mogu pojaviti na neočekivane načine. Važno je shvatiti da suva usta nisu samo pitanje lične udobnosti, već mogu biti rani pokazatelj demencije. Iako je zdravlje zuba često povezano sa sretnim osmijehom i svježim dahom, važno je prepoznati duboku vezu između oralne higijene i cjelokupnog zdravlja. Prikupljen je veliki broj dokaza koji potvrđuju vezu između oralne higijene i mnogih bolesti, posebno kardiovaskularnih. Ne davanje prioriteta stomatološkoj njezi može povećati rizik od srčanih bolesti. Osim toga, stanje vaših usta može poslužiti kao pokazatelj skrivenih zdravstvenih problema, poput tumora i visokog krvnog tlaka.

Jim Dunn je stručnjak za njegu starijih osoba koji tvrdi da abnormalni osjećaji u ustima mogu biti rani pokazatelj demencije. Važno je napomenuti da je demencija sveobuhvatan pojam koji pokriva niz simptoma, uključujući gubitak pamćenja i kognitivni pad, što može značajno utjecati na svakodnevni život osobe. Iako je pronalaženje lijeka za demenciju i dalje neuhvatljivo, usporavanje njenog napredovanja je ključno. Iako suva usta možda nije jedan od najčešćih ranih simptoma demencije, ipak može poslužiti kao rani znak. Ljudi s nedijagnosticiranom demencijom mogu imati poteškoća da ostanu dovoljno hidrirani, što može dovesti do smanjene proizvodnje sline, što rezultira suhim ustima. Ključ je biti u stanju prepoznati ove početne markere.

Healthline naglašava važnost različitih opcija liječenja, kao što su lijekovi, kognitivni trening i terapija. Iako suva usta možda nisu najčešći rani simptom demencije, ona je važan pokazatelj. Raymond Dacillo, direktor operacija zdravstvenih usluga u C-Careu, naglasio je njegovu važnost, rekavši: Iako suva usta možda nisu jedan od najčešćih ranih simptoma demencije, ona ipak može poslužiti kao rani znak.

Ljudi s nedijagnosticiranom demencijom mogu imati poteškoća da ostanu dovoljno hidrirani, što može dovesti do smanjene proizvodnje sline, što rezultira suhim ustima. Ključ je biti u stanju prepoznati ove početne markere. Ako primijetite ove znakove, odmah potražite medicinsku pomoć. Demencija je bolest uzrokovana bolešću mozga koja se obično manifestira kao kronični ili progresivni sindrom koji uporno zahvaća niz viših kortikalnih funkcija.

U domenu kognitivnih sposobnosti, u igri su različite funkcije, uključujući pamćenje, mišljenje, orijentaciju, razumijevanje, proračun, sposobnosti učenja, jezik i rasuđivanje. U kliničkom smislu, demencija je poznata kao sindrom koji uključuje mnogo različitih simptoma. Posljedice demencije sežu dalje od kognitivnog pada i utiču na mnoge aspekte svakodnevnog života. Osnovni zadaci kao što su oblačenje, pranje, jelo i održavanje lične higijene mogu biti pogođeni, kao i fiziološke funkcije poput mokrenja i defekacije. Stepen kognitivnog pogoršanja nije ujednačen i varira od osobe do osobe, u velikoj mjeri pod utjecajem sociokulturnog porijekla pacijenta. Poremećaj neuronskih puteva i potpuna degeneracija određenih područja mozga uzroci su demencije.

Preporučujemo